CZ SK

Zmniejszanie szkodliwych skutków radonu

Zmniejszanie szkodliwych skutków radonu

Zagrożenie rakotwórcze podczas przebywania w obszarach o podwyższonej emisji gazu radonowego nie jest spowodowane przez sam radon, ale przez wdychanie mikroskopijnych cząstek powstających w wyniku rozpadu radonu (np. radioaktywne izotopy ołowiu). Dlatego zaleca się częstą wentylację i wycieranie kurzu w tych obszarach. Ponieważ są to bardzo małe i bardzo lekkie cząsteczki, osadzają się po wdychaniu na najbardziej oddalonych miejscach w płucach, gdzie proces samooczyszczania nabłonka rzęskowego płuca już nie działa. Te osadzone cząstki „napromieniowują” otaczającą tkankę, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia raka.

Oczyszczacz powietrza z jonizatorem Ionic-CARE wytwarza tak zwany wiatr elektronowy, który przepycha powietrze przez elektrody. Stałe mikrocząstki - izotopy, unoszące się w powietrzu, przylegają do nich bardzo skutecznie i wiążą się z filtrem elektrostatycznym (filtra nie trzeba wymieniać, wystarczy go przetrzeć wilgotną szmatką). Pozostałe latające mikrocząstki przyciągają aniony o przeciwnej biegunowości bezpośrednio w powietrzu. Gromadząc mikrocząstki w tak zwane clustery, nie pozwalają im latać i być wdychane. To rozwiązanie zmniejsza ryzyko wystąpienia raka o 20 do 40% według różnych źródeł.