CZ SK

Promowanie wzrostu roślin

Promowanie wzrostu roślin

Wilgotność powietrza ma znaczący wpływ na wzrost roślin. Powinno ona wynosić od 40 do 60% w środowisku wewnętrznym. Podobnie jak ludzie, większość roślin bardzo słabo toleruje niską wilgotność powietrza, a jeśli w takim środowisku często ich nie zraszamy, więdną i usychają.

Podobnie szereg jonów ujemnych ma wpływ na wzrost roślin. Można na to wpływać w pomieszczeniu za pomocą oczyszczacza powietrza, który posiada dodatkową funkcję jonizacji (np. Ionic-CARE Triton X6). Zatem oprócz swojej głównej funkcji usuwania mikrocząstek ze środowiska wewnętrznego, jest w stanie wytwarzać dużą ilość korzystnych jonów powietrza.

Ilość jonów ujemnych w zamkniętym środowisku mieszkań, domów i biur jest często bliska zeru, podczas gdy w naturze występuje między 800 - 100 000 jonów na cm3. Na obszarach, gdzie jest wystarczająco dużo korzystnych jonów ujemnych, wzrost rośliny jest silnie stymulowany, natomiast w stężeniach poniżej 30 jonów w cm3 wzrost rośliny jest silnie hamowany. Zatem wzrost roślin może być oczywistym wskaźnikiem nierównowagi jonowej w pomieszczeniach wewnętrznych.