CZ SK

W jakim środowisku nie należy korzystać z oczyszczacza?

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 60%. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalnemateriały, łatwopalny pył lub opary. Powietrze jest jonizowane przez mikroskopijne iskrzenie elektryczne, które może łatwo zapalić materiały palne (podobnie jak wiertarka elektryczna, mikser lub odkurzacz). Nie zalecamy umieszczania urządzenia w pobliżu zapalonych świec, świec zapachowych, nafty lub lamp olejowych itd. jeślipomimo ostrzeżenia zamierzasz używać świec, lamp itd. upewnij się, że w pobliżu urządzenia, knoty mają mniej niż 6 milimetrów. Zmniejsza to wytwarzanie dymu i niewidzialnej elektrycznie przewodzącej sadzy, która może niebywale szybko zatkać filtr elektrostatyczny (nawet w ciągu kilku godzin).