CZ SK

Jaką żywotność mają urządzenia Ionic-CARE i jakiej udziela się na nie gwarancji?

Jeśli urządzenia obsługiwane są zgodnie z instrukcją użytkowania, ich żywotność jest praktycznie nieograniczona.

Cały asortyment produktów Ionic-CARE objęty jest dwuletnią gwarancją. Oferujemy również możliwość zakupu usługi wydłużenia okresu gwarancji o 1 rok. Gwarancja nie dotyczy szkód powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia produktu, ani nie obejmuje prezentów otrzymanych nieodpłatnie w ramach oferty promocyjnej. Gwarancja nie obejmuje również urządzeń, u których stwierdzono przeprowadzenie nieautoryzowanych działań.