CZ SK

Jak często należy wietrzyć pomieszczenie z włączonym oczyszczaczem?

Zalecamy wietrzenia 2 – 3x dziennie.W pomieszczeniu z oczyszczaczemnie należy tworzyć przeciągów czy pozostawiaćotwartych okien przez dłuższy czas, ponieważ przeciągnieustannie wprowadza do pomieszczenia zanieczyszczone powietrze i po wyczyszczeniu ponownie ucieka, przez co obniżawydajność oczyszczacza.