CZ SK

Czy oczyszczacz może byćumieszczony w zasięgu dzieci i zwierząt?

Jeśli dzieci mają dostęp do urządzenia, istnieje ryzyko przewrócenia się urządzenia, przedostania się przedmiotów przez żebra urządzenia, a tym samym narażenia się na niebezpieczeństwo i niewłaściwe działanieurządzenia. Zwierzęta mogą również przewrócić lub zanurzyć urządzenie w wodzie, dlatego zaleca się umieszczenie ich poza ich zasięgiem, np. w szafce lub na stole.