CZ SK

Czy mogę rozebrać urządzenie i wyczyścić jego wnętrze?

Nie zalecamy żadnej ingerencji w urządzenie, ponieważ nawet po odłączeniu od sieci nadal występuje wysokie napięcie i istnieje ryzyko porażenia prądem. Ponadto manipulowanie przy urządzeniu spowoduje utratę gwarancji, dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym (więcej Kontakt).